Archive for March, 2014

Committee List 2014

March 19th, 2014

Committee List 2014

Guru Penasihat                   : En. Yap Chong King , Puan Leong Yuit Chan , Cik Tan Siew Hoon

Pengerusi                                : Chan Wey Yuh (S5A)

Naib Pengerusi                    : Teo Jia Wei (S5A) ,  Peh Jie Wen (S4E)

Setiausaha                              : Sim Hui Song (S5B)

Penolong Setiausaha       : Ooi Chiu Min (S4B)

Bendahari                               : Cheah Boon Ying (S5C)

Penolong Bendahari       : Hoon Xian Juin (P4B)

Ketua Disiplin                        : Tan Jing Yi (S5F)

Penolong Ketua Disiplin : Bernice Lee (S4B)

Ketua Kebersihan                  : Neoh Ying Chian (S5J)

Penolong Ketua Kebersihan  : Ho Yu Theng (K3C)

Ketua Papan Notis                 : Louis Leong (S5H)

Penolong Ketua Papan Notis : Teoh Hung En (K2I)

Wakil Tingkatan

Tingkatan 6 : Lee Hui Yin (U6SA)

Tingkatan 5 : See Ying Jie (S5F)

Tingkatan 4 : Teh Min Rou (S4F)

 Tingkatan 3 : Majesty Yeap Xiao Li (K3C)

Tingkatan 2 : Loo Yin En (K2A)

Tingkatan 1 : Chiam Jin Wen (K1A)

This site is protected by Comment SPAM Wiper.