Archive for April, 2016

2016 Committee List

April 25th, 2016

2016 COMMITTEE LIST

 

Guru Penasihat: Pn Tan Siew Hoon

Cikgu lan William Howelle

Cikgu Diyana

 

Pengerusi : Majesty Yeap Xiao Li     S5D

Penolong Pengerusi : Tan Jia Wen     S4D

Setiausaha : Ho Yu Theng     S5C

Penolong Setiausaha : Teoh Hung En     P4B

Bendahari : Tan Jia Ying     S5E

Penolong Bendahari : Soon Ming Wen     K3A

Ketua Disiplin : Tang Sueh Jing     S5E

Penolong Ketua Disiplin : Sonia Yeoh Wei Lynn     K3G

Ketua Kebersihan : Ong Jia Rui     S5I

Penolong Ketua Kebersihan : Lim Jing En     K3C

Ketua Papan Notis : Tan ShuQi     K3A

Penolong Papan Notis : Leong Wen Wei     K2J

 

Wakil Tingkatan

Tingkatan 1: Grace Liew Min Zi     K1C

Tingkatan 2: Yeoh Hui Shan         K2I

Tingkatan 3: Ooi Jing Rung           K3B

Tingkatan 4: Ch’ng Ke Xin            S4A

Tingkatan 5: Ding Kah Wen           S5D

This site is protected by Comment SPAM Wiper.